Podnikový marketing Creativesimple and clever

Budu se těšit na naši spolupráci.

Informace o mé kvalifikaci a praxi!

O mně

V marketingu působím již od roku 1996. Pamatuji se ještě na časy marketingu, kdy k uzavření obchodu stačilo např.: čestné slovo, dobré jméno apod.

Od té doby se marketing posunul zcela do jiných rozměrů. V současnosti se využívají velmi efektivní informační technologie, nové prodejní techniky a takové marketingové nástroje, které postupně ovlivňují chování nejen zákazníků, ale i dodavatelů.

Marketing současnosti je velmi pestrý a nabízí mnoho možností. Mohou vznikat správná, ale i nesprávná rozhodnutí. Firmy si často kladou otázky, do čeho a kolik investovat?

Ve své práci používám Business analýzy a analýzy trhu, které mi pomáhají rozhodnout se správně. Své rozhodnutí pečlivě zvažuji a porovnám ho s výsledky analýz. Opatrně nakládám s cennými informacemi. Svou práci se snažím odvést kvalitně a rychle. Od roku 2011 jsem členem České asociace pro jakost.

V oblasti marketingu používám moderní informační systémy a při práci používám velmi účinné marketingové nástroje, které mohou podnikovému marketingu velmi pomoci.

Vzdělání

Vystudoval jsem vysokou školu leteckou na Žilinské univerzitě jako letecký inženýr, kde jsem se mohl blíže seznámit s moderními trendy v oblasti marketingu a managementu. Zde jsem absolvoval mimo jiné státní zkoušku z marketingu a dalších předmětů s leteckým zaměřením. Kromě uvedeného jsem vystudoval Pedagogickou fakultu na Ostravské univerzitě v Ostravě a fakultu strojní na VŠB, kde jsem získal další cenné poznatky. Dále jsem absolvoval řadu speciálních kurzů, kde jsem získal důležitá osvědčení a certifikáty.

V rámci své práce se zaměřuji na dosažení maximálního přínosu a užitku pro danou firmu. Cílem mé práce je přinášet firmě nové zisky, zákazníky, úspory a minimalizovat jejich finanční a časové ztráty.

Bližší informace o mé práci a referencích najdete na webu, v sekci reference.

Budu se těšit na naši spolupráci.
S pozdravem Petr Černota, marketingový specialista

Položit otázku